JP Lawyer - шаблон joomla Окна

Јавна расвета

План одржавања јавне расвете

Под одржавањем јавне расвете подразумева се обезбеђивање јавног осветљења одржавањем, адаптацијом и унапређењем објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене ( улице, платои, мостови, пешачке површине испред стамбених и других објеката и друге јавне површине на којима је изграђена јавна расвета на територији општине Лучани).

Послови одржавања јавне расвете обухватају редовну замену светлећих тела, редовно чишћење светлећих тела, замена постојећих светлосних тела савременијим и сл.

Јавна расвета у целини представља „заједничку комуналну потрошњу“ која служи свим грађанима општине Лучани. По пријави грађана врши се појединачна замена опреме јавне расвете у пријављеним улицама, насељима и сл. односно стубовима јавне расвете. На основу периодичног прегледа од стране задуженог лица у Предузећу врши се одржавање јавне расвете и поред појединачних пријава грађана.

У плану активности на градском грађевинском земљишту за 2015.годину планиран је:

- наставак изградње подземне мреже улучне расвете на новој колонији са постављањем нових светиљки са стубовима,

- замена светиљки у Лучанима,

- замена светиљки у Гучи,

- редовно одржавање уличног осветљења у Лучанима и Гучи,

- одржавање јавне расвете у 38 месним заједницама,

- постављање ормара за напајање уличне расвете изван трафостаница у Лучанима и Гучи,

- рестаурација стубова јавне расвете.

У току 2015. године ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ ће се бавити проширењем и осавремењавањем мреже јавне расвете уз сталну потребу смањења утрошка електричне енергије.

 

Планиране активности на текућем одржавању јавне расвете:

-замена светиљки

-замена сијалица

-замена пригушница

-замена МТК уређаја

-замена и поправка оштећених стубова

-замена осигурача и друге пратеће опреме

© 2015 Дирекција за изградњу општине Лучани. Сва права задржана.© Izrada web sajta i odrzavanje LP DESIGN