JP Lawyer - шаблон joomla Окна

Путеви

У складу сa обавезама из Закона о јавним путевима и Закона о безбедности саобраћаја, локална самоуправа својом Одлуком о путевима је „Дирекцију за изградњу општине Лучани“ одредила за управљача на општинским путевима на територији општине Лучани.

            Општинском Одлуком о утврђивању локалних (општинских) путева дефинисани су следећи путни правци:        

 

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ I РЕДА

 1. ОП-001    Гуча-Драгачица-Горачићи-Губеревци                                  
 2. ОП-002    Вича-Доњи Дубац (Задруга жена)-Марина кућа                     
 3. ОП-003    Турица-Тијање-Петровићи-Ртари, према Придворици             
 4. ОП-004    Гуча-Г. Краварица (до школе)-Д. Краварица-Лопаш               
 5. ОП-005    Негришори (Потајник)-Тијање                                             
 6. ОП-006    Царевићи-Расовац-Плоче                                                   
 7. ОП-007    Горушица-Милатовићи                                                        
 8. ОП-008    Вучковица-Глог-Горњи Дубац                                            
 9. ОП-009    Дљин-Пилатовићи                                                             

                       У К У П Н О   Км:      77,17

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ II РЕДА

 1. ОП-101    Тијање-Зеоке-Завојице                                                       
 2. ОП-102    Живица (мост) – Горачићи                                                   
 3. ОП-103    Милатовићи-Пискавице-Властељице-Каона                           
 4. ОП-104    Кривача-Вича-Д. Брест-Г. Брест-Дуканско брдо-Вучковица    
 5. ОП-105    Котража-Луковићи до границе општине Ариље                      
 6. ОП-106    Овчар Бања-Дучаловићи-Марковица-Вељов гроб-Петровићи    
 7. ОП-107    Врањица-Граб-Јелица                                                          
 8. ОП-108    Јелица-Овчар до скретања за манастир Сретење                  
 9. ОП-109    Баралића брдо-Рти                                                             
 10. ОП-110    Бјелица-Велес-Драгачица-Драшковића меана                        
 11. ОП-111    Пухово-Негришори (Ранковац)                                              
 12. ОП-112    Дљин(од моста у Јелен Долу)-Бошковићи-Лучани                  
 13. ОП-113    Булије-Цогољи-Торлак                                                       
 14. ОП-114    Дубље-Каљовити пут-Милатовићи                                        
 15. ОП-115    Крстац (школа)-Радуловићи-Лис-Пухово                                
 16. ОП-116    Висијевац-Потајник                                                            
 17. ОП-117    Броћићи-Велес (Дом културе)                                             

                          У К У П Н О   Км: 106,12

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА:

Процена је да укупно има некатегорисаних путева по Месним заједницама око 400 Км. Одржавање истих у надлежности је Месних заједница у сарадњи са ЈП “Дирекција за изградњу општине Лучани”.

Општинском Одлуком о проглашењу улица дефинисана је укупна дужина улица у насељеним местима и то:

           

Улице у Лучанима                            Км       10,44

Улице у Гучи                                     ,,         9,27  

Улице у Котражи                               ,,         3,79

                            У К У П Н О  У Л И Ц А Км:     23,50

Програм пословања за 2015. годину утемељен је Планом активности ЈП “Дирекција за изградњу општине Лучани“ и његова основна претпоставка је буџет који у највећој мери одређује и ниво активности.

Планом зимског и летњег одржавања путева обухватћене су активности на:

 1. Летњем одржавању општинских путева I и II приоритета и улица
 2. Зимском одржавању путева
 3. Хоризонталној сигнализацији и
 4. Вертикалној сигнализацији

© 2015 Дирекција за изградњу општине Лучани. Сва права задржана.© Izrada web sajta i odrzavanje LP DESIGN